INFO LUCKY

Pembayaran Televisi Berlangganan

TELEVISI Berbayar

TELKOMVISION

CARA

KODE

TelkomVision

CEK TAGIHAN

TELKOM NoPEL CEK PIN

BAYAR TAGIHAN

TELKOM NoPEL PAY PIN

 

ORANGE TV

NOMINAL

CARA

 

ORANGE

 

 

50,000

ORANGE IdPEL 50 PIN

80,000

ORANGE IdPEL 80 PIN

300,000

ORANGE IdPEL 300 PIN

 

Format Pengisian ke 2 sd ke 5:

Orange#2 IdPEL Nominal PIN

Orange#5 IdPEL Nominal PIN

K-VISION TV

NOMINAL

CARA

 

K-Vision

 

 

50,000

KVISION IdPEL 50 PIN

100,000

KVISION IdPEL 100 PIN

200,000

KVISION IdPEL 200 PIN

 

Format Pengisian ke 2 sd ke 5:

KVISION#2 IdPEL Nominal PIN

KVISION#5 IdPEL Nominal PIN

 

INDOVISION TV

CARA

KODE

 

INDOVISION

CEK TAGIHAN

INDOVISION IdPEL CEK PIN

 

BAYAR TAGIHAN

INDOVISION IdPEL PAY PIN

 

AORA TV

CARA

KODE

 

AORA

CEK TAGIHAN

AORA IdPEL CEK PIN

 

BAYAR TAGIHAN

AORA IdPEL PAY PIN

 

BIGTV

CARA

KODE

 

BIGTV

CEK TAGIHAN

BIGTV IdPEL CEK PIN

 

BAYAR TAGIHAN

BIGTV IdPEL PAY PIN

 

INNOVATE TV

CARA

KODE

 

INNOVATE

CEK TAGIHAN

INNOVATE IdPEL CEK PIN

 

BAYAR TAGIHAN

INNOVATE IdPEL PAY PIN