INFO LUCKY

Pembayaran Televisi Berlangganan

TELEVISI Berbayar

TELKOMVISION

CARA

KODE

TelkomVision

CEK TAGIHAN

TELKOM NoPEL CEK PIN

BAYAR TAGIHAN

TELKOM NoPEL PAY PIN

 

K-VISION TV

NOMINAL

CARA

 

K-Vision

 

 

50,000

KVISION IdPEL 50 PIN

100,000

KVISION IdPEL 100 PIN

200,000

KVISION IdPEL 200 PIN

 

Format Pengisian ke 2 sd ke 5:

KVISION#2 IdPEL Nominal PIN

KVISION#5 IdPEL Nominal PIN

 

INDOVISION TV

CARA

KODE

 

INDOVISION

CEK TAGIHAN

INDOVISION IdPEL CEK PIN

 

BAYAR TAGIHAN

INDOVISION IdPEL PAY PIN